งานวิชาชีพตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทตามกฎหมายปี 2548

หมวดหมู่: บทความหน้าแรก

1.งานวิชาชีพตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทตามกฎหมายตรวจสอบอาคารปี 2548

แบนเนอร์  บริษัทตรวจสอบที่ให้คุณมากกว่าการตรวจสอบ

กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของอาคารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบมีอยู่ 9 ประเภท คือ

  1. อาคารสูง

คืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 ม. ขึ้นไป

  1. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

คืออาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 10,000  ตรม.ขึ้นไป

  1. อาคารชุมนุมคน

คืออาคารที่ใช้ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000  ตรม.ขึ้นไป หรือชุมนุมคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

  1. โรงมหรสพ

คืออาคารที่ใช้สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี ฯลฯ

  1. โรงแรม

คือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

  1. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม

คืออาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000  ตรม.ขึ้นไป

6.1 อาคารชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 5,000  ตรม.

ให้ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 7 ปี  ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (ใช้  29 ธ.ค. 2555)

6.2 อาคารชุดที่มีพื้นที่เกิน 5,000  ตรม.

ให้ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 5 ปี  ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (ใช้  29 ธ.ค. 2555)

  1. โรงงาน

คือโรงงานที่สูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000  ตรม. ขึ้นไป

  1. สถานบริการ

คือสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตรม.ขึ้นไป

  1. ป้าย

คือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 ม. ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตรม. ขึ้นไป หรือติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตรม. ขึ้นไป

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 976 ครั้ง